MŠ KRHANICE Školka plná pohody

Motto školky:

Naším cílem je hravou, radostnou a zábavnou formou vypěstovat v dětech kladný a ohleduplný vztah ke svému zdraví, lidem, příroděsvětu kolem nás.“

ŠVP - Poznáváme svět

S dětmi budeme pracovat podle nového Školního vzdělávacího programu s názvem „Poznáváme svět“. Tento ŠVP byl aktualizován pro školní rok 2019- 2023.
MŠ

Motto školky:

„Naším cílem je hravou, radostnou a zábavnou formou vypěstovat v dětech kladný a ohleduplný vztah ke svému zdraví, lidem, přírodě a světu kolem nás.“

Celý obsah Školního vzdělávacího programu je k dispozici k nahlédnutí v MŠ.

MŠ