MŠ KRHANICE Školka plná pohody

Motto školky:

Naším cílem je hravou, radostnou a zábavnou formou vypěstovat v dětech kladný a ohleduplný vztah ke svému zdraví, lidem, příroděsvětu kolem nás.“

O nás

Naše „Školka plná pohody“ se nachází v Posázaví v obci Krhanice, která je obklopena čistou a malebnou přírodou.

MŠ sídlí v blízkosti ZŠ, je to dvoupatrová vila s nově přistavenou novou třídou (otevřena v listopadu 2015). Svým prostředím a charakterem vzdělávání vytváří po děti rodinné prostředí. MŠ stojí uprostřed velké zahrady, která je vybavena průlezkami, houpačkami, pískovištěm, altánem a domečkem s hračkami, které slouží ke hře a sportovnímu vyžití dDětiětí.

Od 1. 9. 2023 budou v provozu dvě třídy s počtem 24 a 22 dětí, o které budou pečovat ve třídě Broučků (mladší děti) 2 pedagogické pracovnice a školní asistentka, ve třídě Žabiček (starší děti) učitelka, ředitelka a asistentka pedagoga.

Ve školním roce 2023/2024 mají děti možnost navštěvovat sportovní kroužek PUPÁSEK. Cvičení Lokomoce a jógy probíhá pro všechny děti dopoledne. Předškoláci mají možnost se seznámit s logopedickým cvičením. Místo odpočinku předškolákům nabízíme aktivity zaměřené na přípravu do ZŠ (pracovní sešity a výtvarné činnosti).

Po mnoho let se nám osvědčila spolupráce se školní družinou a 1. třídou ZŠ Krhanice. Navštěvujeme divadelní představení, pořádáme výlety, besídky a hlavně objevujeme přírodu kolem nás. Každý rok pořádáme též „Den otevřených dveří“ spojený se zápisem nových dětí, kde se rodiče mohou seznámit s režimem ve školce a zeptat se na to, co je zajímá. 

Nově zapsané děti poté zveme každý týden na ,,hravá odpoledne´´ , kde se za přítomnosti rodičů seznamují s prostředím MŠ a novými kamarády.

Veškeré snažení všech zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby ve „Školce plné pohody“ zněl veselý dětský smích.