MŠ KRHANICE Školka plná pohody

Motto školky:

Naším cílem je hravou, radostnou a zábavnou formou vypěstovat v dětech kladný a ohleduplný vztah ke svému zdraví, lidem, příroděsvětu kolem nás.“

Organizace dne

6:30 – 8:00Děti

 • scházení dětí
 • ranní hry dle přání dětí

8:00 – 8:45

 • logopedická prevence
 • smyslové a tvořivé hry

8:45 – 10:00

 • ranní pohybové činnosti
 • hygiena, svačina
 • didakticky zacílené činnosti záměrné i spontánní
 • individuální práce s dětmi

10:00 – 11:45

 • příprava na pobyt venku
 • pobyt venku (délka pobytu venku je závislá na ročním období a aktuálním počasí!)

11:45 – 12:30

 • hygiena, oběd
 • příprava na odpočinek

12:30 – 14:00

 • zájmové činnosti dětí (kroužky)
 • odpočinek
 • náhradní nespací aktivity

14:00 – 14:30

 • hygiena, oblékání dětí

14:30 – 16:30

 • odpolední zájmové činnosti dětí (kroužky)
 • svačina
 • opakování didakticky cílených činností
 • spontánní hry dětí